DET GRØNNE SKIFTET


Det grønne skiftet er et mye omtalt politisk begrep og er en endringsprosess som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. Det grønne skiftet er avgjørende for å kunne bevare natur, mennesker og miljø. For å få til et grønt skifte, er det viktig at det finnes selskaper som driver frem virksomhet som arbeider og skaper ny aktivitet innenfor denne rammen.

FORRETNINGSIDÉ


Vår forretningsidé er å skape og forvalte verdier gjennom å investere i og drifte selskaper knyttet til energi, miljø, avfall, landbruk og industri som arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
VISJON


Vår visjon er å levere de beste produktene i markedet, med minst mulig skade på natur, klima og miljø.
Vi vil bruke våre selskaper og deres aktivitet til å utvikle løsninger og prosjekter som utnytter naturressursene bedre, gir et renere miljø og reduserer verdens miljøproblemer.

VÅRE KJERNEVERDIER


Redelig og pålitelig: Nyskapende og fremtidsrettet: Engasjert og arbeidsom:
Redelig og pålitelig betyr at vi ønsker å være åpne, ærlige og holde det vi lover. Nyskapende og fremtidsrettet betyr at vi ønsker å være kreative, identifisere muligheter og utvikle langsiktig gode løsninger. Engasjert og arbeidsom betyr at vi utøver et aktivt eierskap i selskapene vi investerer i, med driv og engasjement.