Vikingstad Eiendom ble etablert i 2016 som et selskap hvor eiendoms og selskapsinvesteringer for gruppen er plassert. Vikingstadveien 50 tilhører selskapet og denne eiendommen er «gamletunet» på Vikingstad med tilhørende driftsbygning og bolig. Driftsbygningen er oppført på nytt og brukes i dag blant annet som lager for diverse utstyr og som dekkhotell. "Gamlehuset" leies ut som bolig.

KONTAKT OSS