Geminor Waste Treatment (GWT) er en entreprenør innen sortering av ulike typer avfall i hovedsak knyttet til Geminor sin terminal på Storøy på Karmøy.

GWT mottar, sorterer, kverner og håndterer for utskipning årlig ca. 30,000 tonn avfallstrevirke på Storøy for Geminor AS. GWT opererer i alle markedsområder hvor Geminor har aktvitet.

KONTAKT OSS