Geminor Waste Treatment (GWT) ble 1. september 2017 solgt fra Vikingstad AS til Geminor AS. Selskapet endret i den forbindelse navn til Geminor Waste Treatment (GWT). Geminor Waste Treatment (GWT) er en entreprenør innen sortering av ulike typer avfall i hovedsak knyttet til Geminor sin terminal på Storøy på Karmøy.

GWT mottar, sorterer, kverner og håndterer for utskipning ca. 25 000 tonn avfallstrevirke på Storøy for Geminor AS. GWT skal som utgangspunkt operere i alle markedsområder hvor Geminor har aktvitet.

KONTAKT OSS