Haugaland Bioenergi er en lokal aktør innen mottak, kverning og leveranse av biobrensel og talle. På Storøy tar vi imot tømmer, kvister, greiner og røtter direkte fra private, lokalt skogbruk og rydde/byggeprosjekter fra entreprenører mm. Mottatt tømmer, kvister, greiner og røtter tørkes og kvernes ned til flis grov og fin fraksjon, henholdvis til flis fyring og bruk som talle.

Flis - grov fraksjon - biobrensel

Flis med grov fraksjon mellomlagres innendørs før leveranse til bioenergianlegg og produksjon av varme og eventuelt strøm. Haugaland Bioenergi forsyner per i dag flis til bioenergianlegg knyttet til Vea sykehjem, Åkra videregående skole og Haugaland videregående skole. Selskapet arbeider for etablering av flere lokale anlegg basert med samme konsept som anleggene på Vea, i Åkrehamn og i Haugesund. Total leveres det cirka 5000 m3 kvernet grov flis fra Storøy per år til de 3 lokale anleggene.

Flis - fin fraksjon - talle

Flis med fin fraksjon tilbys ut i markedet som talle, til bruk som jordforbedring og som underlag til hage generelt. Talle er et miljøvennlig og meget prisgunstig alternativ og anbefales til bruk både privat og i offentlig prosjekter. Det seg være bønder, frukt- bær- og grunnsaksdyrkere, turstier/turlag og/eller entreprenører.

KONTAKT OSS