GEMINOR


Geminor er ett av Skandinavias ledende handels og entreprenørselskap for avfall og energigjenvinning og har siden oppstarten i 2004 vokst til en av Nordens største kommersielle aktører innen energigjenvinning av avfall. Hovedkontoret ligger i Norge, med avdelinger i England, Finland, Danmark, Sverige og Tyskland.

Geminor leverer tjenester innen avfallsbehandling, energigjenvinning samt transport og logistikk. Selskapet har spesialisert seg på energigjenvinning av mange ulike avfallsfraksjoner og har samarbeid med et 70-talls anlegg for energigjenvinning i Nord – Europa.

HT GJERDE NORGE


HT Gjerde Norge utvikler, produserer og markedsfører nye metoder og verktøy for oppsett av gjerder. HT-gjerder (High Tension / High Tensile) har lengre levetid og er enklere å vedlikeholde enn andre gjerder. Selskapets entreprenøravdeling monterer den nye typen gjerde løsninger for landbruk, offentlige veianlegg og industri, samt driver franchisevirksomhet med per i dag mer enn 20 franchisetakere rundt omkring i Norge.

HAUGALAND BIOENERGI


Haugaland Bioenergi er en lokal aktør innen mottak, kverning og leveranse av biobrensel og talle. På Storøy tar vi imot tømmer, kvister, greiner og røtter direkte fra private, lokalt skogbruk og fra ryddeprosjekter fra entreprenører som f.eks. rydding av kraftlinjer samt prosjekter knyttet til vegutbygging eller annen entreprenørvirksomhet. Mottatt tømmer, kvister, greiner og røtter tørkes og kvernes ned til fraksjon 0,50 og 0,30.

Fraksjon 0,50 - til bruk som biobrensel

Flis med fraksjon 0,50 mellomlagres innendørs før leveranse til bioenergianlegg for produksjon av varme og eventuelt strøm.

Fraksjon 0,30 - til bruk som talle

Fliser med fraksjon 0,30 tilbys så ut i markedet som talle, til bruk som jordforbedring og som underlag til plen, hage og hekk. Talle er et miljøvennlig og meget prisgunstig alternativ og anbefales til bruk både privat og i større offentlig prosjekter. Det seg være bønder, frukt- bær- og grunnsaksdyrkere, turstier/turlag og/eller entreprenører.

GEMINOR WASTE TREATMENT (GWT)


Geminor Waste Treatment (GWT) er en entreprenør innen sortering av ulike typer avfall, blandt annet knyttet til Geminor sin terminal på Storøy.

På Storøy mottar, sorterer, kverner og håndterer GWT for utskipning rundt 25 000 tonn avfallstrevirke per år for Geminor. GWT skal som utgangspunkt operere i alle markedsområder hvor Geminor har aktvitet.

VIKINGSTAD EIENDOM


Vikingstad Eiendom ble etablert i 2016 som et selskap hvor eiendoms og selskapsinvesteringer for gruppen er plassert. Vikingstadveien 50 tilhører selskapet og denne eiendommen er «gamletunet» på Vikingstad med tilhørende driftsbygning og bolig. Driftsbygningen er oppført på nytt og brukes i dag blant annet som lager for diverse utstyr. "Gamlehuset" leies ut som bolig.