GEMINOR


Geminor er ett av Skandinavias ledende handels og entreprenørselskap for avfall og energigjenvinning og har siden oppstarten i 2004 vokst til en av Nordens største kommersielle aktører innen energigjenvinning av avfall. Hovedkontoret ligger i Norge, med avdelinger i England, Finland, Danmark, Sverige og Tyskland.

Geminor leverer tjenester innen avfallsbehandling, energigjenvinning samt transport og logistikk. Selskapet har spesialisert seg på energigjenvinning av mange ulike avfallsfraksjoner og har samarbeid med et 70-talls anlegg for energigjenvinning i Nord – Europa.

HT GJERDE NORGE


HT Gjerde Norge utvikler, produserer og markedsfører nye metoder og verktøy for oppsett av gjerder. HT-gjerder (High Tension / High Tensile) har lengre levetid og er enklere å vedlikeholde enn andre gjerder. Selskapets entreprenøravdeling monterer den nye typen gjerde løsninger for landbruk, offentlige veianlegg og industri, samt driver franchisevirksomhet med per i dag mer enn 20 franchisetakere rundt omkring i Norge.

HAUGALAND BIOENERGI


Haugaland Bioenergi er en lokal aktør innen mottak, kverning og leveranse av biobrensel til bioenergianlegg. Selskapet er lokalisert på Storøy hvor selskapet tar imot tømmer direkte fra lokalt skogbruk, ryddeprosjekter fra entreprenører som f.eks. rydding av kraftlinjer samt prosjekter knyttet til vegutbygging eller annen entreprenørvirksomhet. Mottatt tømmer tørkes og kvernes ned til ca. 50 mm, og mellomlagres innendørs før leveranse til bioenergianlegg og produksjon av varme og eventuelt strøm.

Haugaland Bioenergi forsyner per i dag flis til bioenergianlegg knyttet til Vea sykehjem, Åkra videregående skole og Haugaland videregående skole. Selskapet arbeider for etablering av flere lokale anlegg basert med samme konsept som anleggene på Vea, i Åkrehamn og i Haugesund.

GEMINOR WASTE TREATMENT (GWT)


Geminor Waste Treatment (GWT) er en entreprenør innen sortering av ulike typer avfall, blandt annet knyttet til Geminor sin terminal på Storøy.

På Storøy mottar, sorterer, kverner og håndterer GWT for utskipning rundt 25 000 tonn avfallstrevirke per år for Geminor. GWT skal som utgangspunkt operere i alle markedsområder hvor Geminor har aktvitet.

VIKINGSTAD EIENDOM


Vikingstad Eiendom ble etablert i 2016 som et selskap hvor eiendoms og selskapsinvesteringer for gruppen er plassert. Vikingstadveien 50 tilhører selskapet og denne eiendommen er «gamletunet» på Vikingstad med tilhørende driftsbygning og bolig. Driftsbygningen er oppført på nytt og brukes i dag blant annet som lager for diverse utstyr. "Gamlehuset" leies ut som bolig.