Storøy at Torvastad

Vikingstad AS leier ut et industriområde på Storøy på Torvastad, nord på Karmøy. Området er på ca. 30 000 m² hvor 5000 m² består av industrihall og 400 m² er verksted- og kontorlokaler. Historisk har området huset aktivitet fra sildoljefabrikk til gjenvinning av slagg fra aluminiumsproduksjon. Leietakere er per i dag selskapene Haugaland Bioenergi, HT Gjerde Norge og Geminor/GWT.

Geminor, Storøy

Storøy er en av mange logistikkterminaler Geminor driver i Norden, for optimalisering av logistikk og leveranser av avfall til energigjenvinning. Geminor sin aktivitet på Storøy er regulert av en egen konsesjon gitt fra Fylkesmannen i Rogaland, for mottak og behandling av avfallstrevirke. Geminor tar imot avfallstrevirke fra Bergen i nord til Stavanger i sør. Det utnyttes tur - retur løsninger for avfall hvor blant annet restavfall fra husholdninger fra Karmøy kommune leveres til Bergen og Stavanger, kombinert med avfallstrevirke som returlass. Avfallstrevirke kvernes ned til flis på ca.150mm og skipes med båt via Storøy til energigjenvinning i Europa.

HT Gjerde Norge, Storøy

HT Gjerde Norge sin aktivitet på Storøy omfatter kontorlokaler for løpende drift av HT Gjerde Norge, verksted for oppbygging av rigg / utstyr for montering av gjerder, samt lager for gjerdemateriell til selskapets Franchisetakere rundt omkring i Norge. HT Gjerde Norge kjøper inn ulikt type gjerdemateriell fra hele Europa, hvor dette leveres ut som et samlet konsept til utvalgte samarbeidspartnere i Norge.

Haugaland Bioenergi, Storøy

Haugaland Bioenergi samler opp tømmer fra ulike leverandører i distriktet på Storøy. Trevirke leveres Storøy med tømmerbil. Tømmeret lagres i stabler utendørs og tørkes i en gitt periode før kverning med hurtiggående spesialbygget fliskvern. Kvernet flis lagres innendørs for å holde kravene på fukt for biobrensel ved leveranse til anleggene på Åkra, Vea og Haugesund.

Bioenergianleggene på Åkra, Vea og i Haugesund eies av Norsk Bioenergi AS, hvor Haugaland Bioenergi har ansvar for leveranse av flis og drift av anleggene.

Flisleveransene skjer normalt med en større bilhenger, kombinert med driftskontroll på anleggene. Det utnyttes også returleveranser med bioflis på containerbiler som tømmeravfallstrevirke på Storøy. Total leveres det cirka 5000 m3 kvernet flis fra Storøy per år til de 3 lokale anleggene.

Vikingstad Gard

Vikingstad Gard ligger på Vikingstad på "vest siå" av Torvastad med fritt utsyn til Feøy og Utsira. Eiendommen er i overkant av 100 mål og består av hovedhus, driftsbygning, anneks og sjøhus. Det jobbes med å sette i gang ulike prosjekter i regi av Vikingstad Gard for å få utnyttet og utviklet gården på en god og bærekraftig måte.

KONTAKT OSS