Storøy at Torvastad

Vikingstad AS leier ut et industriområde på Storøy på Torvastad, nord på Karmøy. Området er på ca. 30 000 m² hvor 5000 m² består av industrihall og 400 m² er verksted- og kontorlokaler. Historisk har området huset aktivitet fra sildoljefabrikk til gjenvinning av slagg fra aluminiumsproduksjon. Leietakere er per i dag selskapene Haugaland Bioenergi, HT Gjerde Norge og Geminor/GWT.

Geminor, Storøy

Storøy er en av mange logistikkterminaler Geminor driver i Norden, for optimalisering av logistikk og leveranser av avfall til energigjenvinning. Geminor sin aktivitet på Storøy er regulert av en egen konsesjon gitt fra Fylkesmannen i Rogaland, for mottak og behandling av avfallstrevirke. Geminor tar imot avfallstrevirke fra Bergen i nord til Stavanger i sør. Det utnyttes tur - retur løsninger for avfall hvor blant annet restavfall fra husholdninger fra Karmøy kommune leveres til Bergen og Stavanger, kombinert med avfallstrevirke som returlass. Avfallstrevirke kvernes ned til flis på ca.150mm og skipes med båt via Storøy til energigjenvinning i Europa.

HT Gjerde Norge, Storøy

HT Gjerde Norge sin aktivitet på Storøy omfatter kontorlokaler for løpende drift av HT Gjerde Norge, verksted for oppbygging av rigg / utstyr for montering av gjerder, samt lager for gjerdemateriell til selskapets Franchisetakere rundt omkring i Norge. HT Gjerde Norge kjøper inn ulikt type gjerdemateriell fra hele Europa, hvor dette leveres ut som et samlet konsept til utvalgte samarbeidspartnere i Norge.

Haugaland Bioenergi, Storøy

Haugaland Bioenergi er en lokal aktør innen mottak, kverning og leveranse av biobrensel og talle. På Storøy tar vi imot tømmer, kvister, greiner og røtter direkte fra private, lokalt skogbruk og rydde/bygge prosjekter fra entreprenører mm. Mottatt tømmer, kvister, greiner og røtter tørkes og kvernes ned til fraksjon grov og fin fraksjon henholdsvis til flis fyring og bruk som talle.

Flis, grov fraksjon - biobrensel Flis med grov fraksjon mellomlagres innendørs før leveranse til bioenergianlegg og produksjon av varme og eventuelt strøm. Haugaland Bioenergi forsyner per i dag flis til bioenergianlegg knyttet til Vea sykehjem, Åkra videregående skole og Haugaland videregående skole. Selskapet arbeider for etablering av flere lokale anlegg basert med samme konsept som anleggene på Vea, i Åkrehamn og i Haugesund. Total leveres det cirka 5000 m3 kvernet grov flis fra Storøy per år til de 3 lokale anleggene.

Flis, fin fraksjon - talle Flis med fin fraksjon tilbys ut i markedet som talle, til bruk som jordforbedring og som underlag til plen og i hage generellt. Talle er et miljøvennlig og meget prisgunstig alternativ og anbefales til bruk både privat og offentlig prosjekter. Det seg være bønder, frukt- bær- og grunnsaksdyrkere, turstier/turlag og/eller entreprenører.

Vikingstad Gard

Vikingstad Gard ligger på Vikingstad på "vest siå" av Torvastad med fritt utsyn til Feøy og Utsira. Eiendommen er i overkant av 100 mål og består av hovedhus, driftsbygning, anneks og sjøhus. Det jobbes med å sette i gang ulike prosjekter i regi av Vikingstad Gard for å få utnyttet og utviklet gården på en god og bærekraftig måte.

KONTAKT OSS