februar 6, 2018

Levering av kvernet flis rett fra skogen

Haugaland Bioenergi AS startet høsten 2017 levering av biobrensel fra Storøy til Norsk Bioenergi AS sitt flisfyringsanlegg i Haugesund. Anlegget er konstruert for å brenne skogsvirke med […]
mai 10, 2017

GEMINOR`s nye norske HUB gir mer effektiv transport

Kombinert med intensjonen om mer miljøvennlig transport, førte logistikkutfordringer GEMINOR til Storøy. – Med Storøy som HUB kan vi sortere, bearbeide, lagre og sende resirkulert avfall til […]