januar 29, 2019

Oppgraderte arealer

Arbeidet med å planere og asfaltere et 5000 m2 stort område på Storøy er nå på det nærmeste ferdig. Haugaland Bioenergi skal benytte området til mottak […]
desember 14, 2018

Haugaland Bioenergi er bevilget 150.000,- til forprosjekt

Haugaland Bioenergi skal i samarbeid med NIBIO Ås gjennomføre bedriftsprosjektet “Hageavfall til bioenergi”. Haugaland Bioenergi er bevilget 150.000,- kr til dette forprosjektet.   ”Dette er et ledd […]
november 2, 2018

Test av hageavfall som brensel

Haugaland Bioenergi As har denne uken utført tester av forskjellige produksjonslinjer. Dette for å vinne ut brensel delen i hageavfall. Det ble i den forbindelse leid […]
august 9, 2018

Markering for Solvindprosjekt

Lørdag 4. august hadde Solvind en markering i forbindelse med at den ene av to vindmøller når var ferdig montert og klar til bruk på Storøy. […]