Bakgrunn Vikingstad AS

Vikingstad AS er hovedaksjonær i Geminor og har de senere årene utvidet sin virksomhet ved å investere i / etablere lokale selskaper knyttet til miljø, avfall, biobrensel og industri / landbruk.

Disse selskapene omfatter per i dag HT Gjerde Norge, Haugaland Bioenergi, Geminor Waste Treatment (GWT) og Vikingstad Eiendom.

Vikingstad AS ble i 2004 etablert av Kjetil Vikingstad og er 100% eid av familien. Kjetil Vikingstad er utdannet sivilagronom fra Norges Landsbrukshøyskole på Ås, med bakgrunn i miljøfag, natur og ressursforvaltning.

Etter endt utdannelse i 1997, startet Kjetil Vikingstad Haugaland Gjenvinning AS. Da i rollen som daglig leder og på vegne av to lokale investorer, Ølen Betong og Vest Metall Retur. Selskapet vokste raskt og ble et foregangsfirma innen behandling av avfall i Norge. Gjennom selskapets investeringer i sorteringsutstyr med satsing på material og energigjenvinning var Haugaland Gjenvinning mange år forut for innføringen av deponiforbudet i Norge.

Sammen med Haugaland Gjenvinning kjøpte Kjetil Vikingstad i 2004 majoriteten av selskapet Geminor, den gang eid av Gemidan. Målet var å bygge opp en aktivitet hvor man skulle bli en ledende aktør rundt handel med avfall i Europa.

Geminor har arbeidet i et voksende marked og kan vise til en fantastisk utvikling innen sin bransje, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet regnes i dag som en av de største aktørene i Europa innen sitt område.